Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Myndigheters partsställning i förvaltningsprocessen – vad gäller nu?

Tidigare har gällt att en myndighet vars beslut överklagas inte är part i målet och inte kan överklaga en dom som innebär att dess beslut ändras. Efter en lagändring 1996 är numera de flesta mål i förvaltningsdomstolarna en process med två parter – under förutsättning att det är en enskild som klagat. Nu har Högsta förvaltningsdomstolen i ett pleniavgörande klargjort att myndigheten ska ha partsställning även i andra situationer. Lars Bejstam redovisar rättsläget före och efter domen och ger några synpunkter på HFD:s lagtolkning.

Lars Bejstam
Jur. dr och docent i förvaltningsrätt samt verksam vid Bejstam Juridik

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

När du köper denna Expertkommentar får du tillgång till den i sex månader. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla expertkommentarer inom offentlig rätt

Med Lexnova Expertkommentarer är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.