Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Något om förlikning i flerpartssituationer

Även om någon förlikning i slutändan inte kommer till stånd, brukar ombud i tvister med två parter kunna klara ut hur och på vilka villkor en sådan lösning skulle vara möjlig. I tvister som rör fordringsförhållanden med fler parter än två kan utmaningen för ombuden bli större. Bengt Bolin beskriver metoder som kan användas i sådana förlikningsförhandlingar, mot bakgrund av egna erfarenheter och ett rättsfall från Högsta domstolen.

Bengt Bolin
Advokat och delägare vid Advokatfirman Lindahl

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

När du köper denna Expertkommentar får du tillgång till den i sex månader. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla expertkommentarer inom processrätt

Med Lexnova Expertkommentarer är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.