Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Nya riktlinjer för skälig ersättning vid upphovsrättsintrång

Sanna Wolk och David Leffler tolkar ny praxis kring hur skälig ersättning vid upphovsrättsintrång ska beräknas. Kommentaren utgår från en ny dom från Högsta domstolen som rör Dreamfilms tillgängliggörande av en SF-film. I domskälen finns nya och viktiga resonemang rörande vilken beräkningsmodell för skälig ersättning som kan användas vid olaglig streaming av film – samt vilken bevisning som krävs för att kunna beräkna skälig ersättning vid olovligt utnyttjande av upphovsrättsliga filmverk.

David Leffler
Advokat och chef för varumärkesskyddsgruppen vid Cirio Advokatbyrå.
Sanna Wolk
Förbundsordförande SULF, professor i immaterialrätt jämte IP-chef vid Cirio Advokatbyrå.

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

När du köper denna Expertkommentar får du tillgång till den i sex månader. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla expertkommentarer inom it-rätt

Med Lexnova Expertkommentarer är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.