Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Nya riktlinjer för skälig ersättning vid upphovsrättsintrång

Sanna Wolk och David Leffler tolkar ny praxis kring hur skälig ersättning vid upphovsrättsintrång ska beräknas. Kommentaren utgår från en ny dom från Högsta domstolen som rör Dreamfilms tillgängliggörande av en SF-film. I domskälen finns nya och viktiga resonemang rörande vilken beräkningsmodell för skälig ersättning som kan användas vid olaglig streaming av film – samt vilken bevisning som krävs för att kunna beräkna skälig ersättning vid olovligt utnyttjande av upphovsrättsliga filmverk.

David Leffler
Advokat och chef för varumärkesskyddsgruppen vid Cirio Advokatbyrå.
Sanna Wolk
Head of IP vid advokatbyrån Cirio och professor vid Uppsala universitet

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

Köp Expertkommentaren direkt.

980kr

ex. moms

Köp