Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

PFAS i dricksvatten – hälsorisker och skadeståndsansvar

Hälsofarliga kemikalier från det skum som Försvarsmakten använt vid brandövningar har sedan mitten av 80-talet läckt ut i Ronnebys grundvatten. Vid mätningar som gjordes 2013 visade sig närboendes dricksvatten innehålla mer än tio gånger den tillåtna halten PFAS. Tingsrätten slog nyligen fast att de drabbades förhöjda halter av PFAS i kroppen innebär en personskada, som va-huvudmannen är ansvarig för enligt produktansvarslagen. Johanna Lindqvist och Jonathan Svitzer ger sin analys av domen, och dess konsekvenser för berörda.

Johanna Lindqvist
Counsel vid Advokatfirman Lindahl
Jonathan Svitzer
Associate vid Advokatfirman Lindahl

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

När du köper denna Expertkommentar får du tillgång till den i sex månader. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla expertkommentarer inom miljörätt

Med Lexnova Expertkommentarer är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.