Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Rättsfall

I årets första Expertkommentar - Offentlig rätt behandlar Ulrik von Essen, docent vid Stockholms universitet, nyheter inom den offentliga rätten. Bland annat konstaterar han i anslutning till en dom från kammarätten att praxis avseende besluts överklagbarhet är vacklande och att ytterligare avgöranden därför är att vänta. Regeringsrätten har också i två mål funnit att bestämmelserna i lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) inte medger att en patient ges behövlig behandling i hemmet genom tvång. Länkar till de domar som kommenteras finns i den löpande texten. Jag önskar dig intressant läsning!
Nina Radojkovic Nyhetschef Blendow Lexnova Kontakta mig gärna med synpunkter och förslag. [email protected]

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

Köp Expertkommentaren direkt.

980kr

ex. moms

Köp