Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Religiösa och kulturella aspekter vid omhändertagande av barn

Enligt barnkonventionens ordalydelse ska barns etniska, religiösa, kulturella och språkliga ursprung beaktas när de placeras utanför det egna hemmet. Det är också en följd av rätten till skydd för familjeliv och tanke-, samvets- och religionsfriheten som regleras i Europakonventionen. Nyligen fälldes Norge i Europadomstolens stora kammare för att inte ha beaktat dessa aspekter tillräckligt. Det svenska regelverket är knapphändigt och avgörandet ger därför välbehövlig vägledning även för svenskt vidkommande, menar Anna Rogalska Hedlund.

Anna Rogalska Hedlund
Jurist, specialiserad på fri- och rättighetsjuridik

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

När du köper denna Expertkommentar får du tillgång till den i sex månader. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla expertkommentarer inom familjerätt

Med Lexnova Expertkommentarer är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.