Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Resning mot Arbetsdomstolens rättstillämpning

Högsta domstolen kom nyligen fram till att två meddelade AD-domar rörande obeståndsrätt – närmare bestämt lönefordringars ställning vid offentligt ackord – klart och oemotsägligt strider mot grunderna för lagstiftningen. Av det skälet har HD beviljat resning och beslutat att målen ska tas upp till ny behandling i Arbetsdomstolen. Hur kunde det bli på det sättet och vad innebär det för framtiden? Erik Danhard kommenterar betydelsen av HD:s ställningstagande, och ger förslag på möjliga lösningar.

Erik Danhard
Advokat och partner vid KANTER Advokatbyrå

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

När du köper denna Expertkommentar får du tillgång till den i sex månader. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2990kr

ex. moms

Få tillgång till alla expertkommentarer inom arbetsrätt

Med Lexnova Expertkommentarer är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.