Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Skuldförhållanden mellan sambor

När uppkommer ett skuldförhållande mellan sambor om man exempelvis investerat i den andres egendom – och vad krävs för att få kompensation med anledning av obehörig vinst? Anna Singer och Margareta Brattström analyserar hur ersättningskraven gällande sådant som inte är samboegendom ska bedömas utifrån ny praxis från Högsta domstolen. De belyser Högsta domstolens resonemang kring bland annat bevisbördan och hur man kan skydda sina ekonomiska intressen i händelse av separation.

Anna Singer
Professor i civilrätt vid Uppsala universitet
Margareta Brattström
Professor i civilrätt vid Uppsala universitet

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

Köp Expertkommentaren direkt.

980kr

ex. moms

Köp