Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Staters ansvar för boende och bidrag när en asylansökan har avslagits

I november månads expertkommentar i migrationsrätt skriver Madelaine Seidlitz om ett beslut från Europadomstolen. F rågan är om stater har en konventionsstadgad positiv förpliktelse att förse en person som har ett lagakraftvunnet beslut om avslag på asylansökan med boende och bidrag.

Madelaine Seidlitz
Jurist vid Amnesty International

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

Köp Expertkommentaren direkt.

980kr

ex. moms

Köp