Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Tillstånd till hamn vid Norvikudden i Nynäshamn

Premiär för Blendow Lexnova Expertkommentar - Miljörätt!
I januari månads expertkommentar i miljörätt behandlar Mårten Bengtsson, Advokatfirman Åberg & Co, Miljööverdomstolens dom angående hamntillstånd vid Norvikudden i Nynäshamn.
- Hur miljökvalitetsnormerna ska hanteras vid tillståndsprövning enligt miljöbalken är ännu oklart. Från myndighetshåll framställs ofta relativt långtgående krav på utredning om verksamhetens påverkan på dessa normer. I det avseendet ger nu aktuell dom begränsad vägledning. Vidare förefaller Miljööverdomstolen ha samma uppfattning som uttrycks i förarbetena, dvs. att miljökvalitetsnormer för vatten är s.k. övriga normer, skriver Mårten Bengtsson.

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

Köp Expertkommentaren direkt.

980kr

ex. moms

Köp