Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Totalförbud mot barnäktenskap?

Margareta Brattström och Anna Singer analyserar det nya – och kritiserade – lagförslaget om förbud mot barnäktenskap, som lades fram i augusti 2018. Författarna ställer sig frågande till om ett förbud mot erkännande av äktenskap som lagenligt ingåtts i andra länder verkligen är det bästa sättet att skydda unga från vuxenlivets ansvar.

Anna Singer
Professor i civilrätt vid Uppsala universitet
Margareta Brattström
Professor i civilrätt vid Uppsala universitet

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

Köp Expertkommentaren direkt.

980kr

ex. moms

Köp