Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Ungdomsövervakning – innebörd och tillämpningsområde för den nya påföljden

Nyligen infördes den nya påföljden ungdomsövervakning, i syfte att fylla ut en lucka i påföljdssystemet mellan påföljderna ungdomsvård och ungdomstjänst på ena sidan och den betydligt mera ingripande påföljden sluten ungdomsvård på den andra. Martin Borgeke och Mikael Forsgren ger sin analys av ett alltmer komplext system för att bestämma påföljd för ungdomar där ungdomsspåret ska samverka med det ”vanliga” påföljdssystemet, vilket kan göra det svårt för domstolarna att uppfylla kravet på enhetlighet och proportionalitet. De beskriver också vad reglerna i praktiken innebär för unga lagöverträdare – bland annat vad gäller betydelsen av brottets art och återfall i brott.

Martin Borgeke
Fd justitieråd
Mikael Forsgren
Chefsrådman vid Umeå tingsrätt

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

När du köper denna Expertkommentar får du tillgång till den i sex månader. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla expertkommentarer inom straffrätt

Med Lexnova Expertkommentarer är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.