Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Vad gäller när lagen ändras under en överprövning?

Frågan om det är möjligt att ändra ett gynnande beslut till nackdel för den enskilde har även tidigare behandlats i doktrin och praxis. Men vilka materiella respektive processuella regler är det som ska tillämpas vid ett överklagande, när lagstiftningen har ändrats efter det att det överklagade beslutet fattades? Lars Bejstam ger sin analys, med utgångspunkt i ett färskt avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen och de generella uttalanden som där görs.

Lars Bejstam
Jur. dr och docent i förvaltningsrätt samt verksam vid Bejstam Juridik

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

När du köper denna Expertkommentar får du tillgång till den i sex månader. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla expertkommentarer inom offentlig rätt

Med Lexnova Expertkommentarer är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.