Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Virtuella förhandlingar i skiljeförfaranden – här för att stanna?

Pandemin förde med sig att virtuella förhandlingar i skiljeförfaranden ökade väsentligt i antal. Utvecklingen gav upphov till en debatt om den rätt till muntlig förhandling som kommer till uttryck i skiljeförfarandelagen ska likställas med en fysisk förhandling. Den fråga som ställdes på sin spets var om en skiljenämnd kan besluta om en virtuell förhandling mot en parts bestridande. Katarina Mild summerar debatten och redogör för en nyligen lagakraftvunnen hovrättsdom, där frågan fått ett jakande svar.

Katarina  Mild
Advokat och delägare vid Kastell Advokatbyrå

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

När du köper denna Expertkommentar får du tillgång till den i sex månader. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet.

2990kr

ex. moms

FAKTURAKÖP

Få tillgång till alla expertkommentarer inom processrätt

Med Lexnova Expertkommentarer är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.