Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

1000 kronor i timmen i vite till golfklubb för förmånligt

Tingsrätten anser att en klausul om vite med 1 000 kronor i timmen till en golfklubb för varje väntan på utbyte av gräsvårdsmaskiner endast var en del av förfrågningsunderlaget. Den var för förmånlig för att leverantören skulle gått med på den. Därför nekas 1,6 miljoner kronor i ersättning.

Malmö Burlöv GK och GVM Gräsvårdsmaskiner AB har i december 2017 ingått ett avtal angående leasing av ett antal trädgårdmaskiner, bland annat gräsklippare. Den 20 maj 2020 hämtade GVM en maskin som behövde repareras. GVM reparerade inte den skadade maskinen och erbjöd inte Malmö Burlöv GK en ersättnings- eller lånemaskin inom 24 timmar.

Den 8 juli 2020 skickade Malmö Burlöv GK en faktura till GVM enligt vilken man krävde betalning med ett belopp om 1 080 000 kronor.

Den 27 juli 2020 kl. 08.00 levererade GVM en ersättningsmaskin till Malmö Burlöv GK.

Den 4 september 2020 skickade Malmö Burlöv GK ytterligare en faktura till GVM enligt vilken man krävde betalning på ett belopp om 512 000 kr. Malmö Burlöv GK skickade dessa fakturor då man menar att det avtal som ingicks i december 2017 innehöll en klausul vilken angav att GVM var skyldiga att reparera den skadade maskinen inom 24 timmar, alternativt erbjuda en ersättningsmaskin inom samma tid. För det fall att GVM inte gjorde detta skulle ett dröjsmålsvite om 1 000 kronor per timme utgå till Malmö Burlöv GK till dess dröjsmålet läkts.

Golfklubben begär knappt 1,6 miljoner kronor i ersättning av GVM.

GVM menar att inget avtal innehållande en vitesklausul har ingåtts.

Golfklubben uppger som bakgrund att under hösten 2017 beslutade Malmö Burlöv GK att ersätta flertalet gräsvårdsmaskiner i sin maskinpark genom en samlad upphandling av nya maskiner. Golfklubben tog fram ett förfrågningsunderlag, benämnt ”Upphandling av klipputrustning för golfbana”, daterat 1 december 2017. I förfrågningsunderlaget ställdes särskilda och viktiga villkor från Malmö Burlöv GK i förhållande till leverantören, avseende bland annat hantering av service, support samt åtgärdstid och reparation av maskin, inbegripet en vitesklausul.

I förfrågningsunderlaget ges en bakgrund till varför underlaget upprättats och varför upphandlingen ska ske. Mottagare till underlaget bjuds in att komma med anbud. Villkoren i förfrågningsunderlaget var avgörande för Malmö Burlöv GK.

I klausulen anges: ”I de fall maskinen behöver repareras av Er ska detta göras hos Malmö Burlöv GK i möjligaste mån och inom max 24 timmar. Kan inte maskinen repareras inom denna tid ska MABGK gratis erbjudas ersättnings-/lånemaskin inom samma tid och utan kostnad, gäller också transporten för detta. Vite uttages om detta inte uppfylls med 1000 kr/ timme om leverantören överskrider detta”.

GVM bestrider talan och hävdar bland annat att vitesklausulen inte är en del av avtalet.

Malmö tingsrätts slutsats är att det inte finns något i målet som tyder på att GVM önskat ingå ett avtal där den mycket förmånliga vitesklausulen utgjorde en del av avtalsinnehållet. Det har framgått att GVM var den enda möjliga leverantören av de maskiner som slutligen kom att levereras och det finns då än mindre anledning att tro att GVM skulle acceptera vitesklausulen.

Som punkten 4.2 i anbudsförfrågan är utformad skulle den innebära ett vite på 1 000 kr/h för varje maskin som levererats till Malmö Burlöv GK om övriga förutsättningar uppfyllts. Inte i någon av de handlingar som upprättats avseende den aktuella affären, efter anbudsförfrågan, har det funnits en direkt hänvisning till förfrågan eller till den aktuella vitesklausulen. Enligt tingsrätten ger detta stöd för att vitesklausulen inte är en del av avtalet mellan parterna.

Sammantaget är det i målet inte visat att avtalet mellan Malmö Burlöv GK och GVM omfattat den vitesklausul som ligger till grund för Malmö Burlöv GKs talan. Redan på den grunden finns det anledning att ogilla Malmö Burlöv GKs talan.

Ladda ner dokument

Namn Storlek Ladda hem

T2704-21.pdf

300 KB
Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Avtalsrätt, Entreprenadrätt, Köprätt