Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

70-årig murbyggare begärde 27 000 kronor i ersättning – får det dubbla

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Tvist mellan enskilda, Entreprenadrätt, Avtalsrätt