Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

AD 2018 nr 1: Förlikning mellan ett parkeringsbolag och tre tidigare anställda samt deras nuvarande konkurrerande bolag.

Instans
Arbetsdomstolen
Rättsområden
HR, Anställning, uppsägning och avskedande, Företagshemligheter