Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

AD 2019 nr 54: Förlikning mellan en nagelsalong och en anställd

Instans
Arbetsdomstolen
Rättsområden
HR, Anställning, uppsägning och avskedande