Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

AD: Ingen diskriminering när döv sökande nekades receptionisttjänst

AD: Ingen diskriminering när döv sökande nekades receptionisttjänst
Arbetsdomstolen var enig i sitt beslut att avslå fackförbundet Unionens talan om diskrimineringsersättning.
Instans
Arbetsdomstolen
Rättsområden
Diskriminering i arbetslivet, Anställning, uppsägning och avskedande

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).