Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Advokat prickas för agerande vid uppsägningssamtal

En advokat biträdde advokatbyrån som ombud vid ett omplaceringssamtal med en numera uppsagd anställd. Diskussionerna fortsatte med den anställde, trots att advokaten informerats om att kvinnan hade ett eget ombud som advokaten borde ha fortsatt diskussionerna med i stället. Disciplinnämnden ger nu advokaten erinran för sitt agerande.

Advokat prickas för agerande vid uppsägningssamtal

En kvinna var anställd på en advokatbyrå som kommunikations- och marknadsansvarig. Efter att ha blivit uppsagd anmälde kvinnan ombudet för advokatbyrån till Advokatsamfundet för hur denna hade agerat i samband med uppsägningen.

I sin anmälan uppgav kvinnan att hon hade sagts upp i september 2019 och att parterna, efter stämning i domstol, kommit överens om de arbetsrättsliga frågorna.

Några veckor tidigare, i början av september, hade anmälaren och några kollegor kallats till ett sammanträde där vd:n gick igenom den omorganisation som skulle ske på advokatbyrån. Efter sammanträdet hölls ett individuellt möte mellan kvinnan, advokaten och advokatbyråns koordinator.

Kvinnan anförde att hon inte hade informerats innan mötet om att advokatbyrån skulle biträdas av ett ombud eller att den aktuella advokaten företrädde byrån som det ombudet. Kvinnan hade heller inte i något skede fått rådet att anlita ett eget ombud.

Advokaten invände dock och menade att hennes roll som ombud hade varit tydlig samt att det inte hade vidtagits några rättsliga åtgärder mot kvinnan vid sammanträdet.

Advokatsamfundets disciplinnämnd konstaterar emellertid att advokaten tillika ombudet har haft en skyldighet att senast vid det individuella samtalet med kvinnan rekommendera denna att anlita eget ombud. När advokaten informerades om att kvinnan redan hade ett ombud, borde hon därefter ha avbrutit diskussionerna om omplacering och andra frågor och i stället tagit upp dessa direkt med ombudet.

Advokaten har genom sitt agerande åsidosatt sina advokatplikter och tilldelas nu erinran. 

Instans
Övriga instanser
Rättsområden
Advokat, Legitimations- och disciplinärenden, Anställning, uppsägning och avskedande