Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Allmänintresse medgav direktupphandling av resor – inget PT i HFD

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Trafik och fordon, Offentlig upphandling, Konkurrensrätt