Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Andelstal ändras — bostäder räknas inte som lägenhet i flerfamiljshus

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Övrig fastighetsjuridik