Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

ARN: betalningstransaktioner som kontohavare själv signerat är behöriga trots bedrägeri

Instans
Övriga instanser
Rättsområden
Övrig europeisk rätt, Köprätt, Kredit, finans- och bankrätt