Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Bevisbörda för lön på arbetsgivare med personalliggare

Bevisbörda för lön på arbetsgivare med personalliggare
Instans
Arbetsdomstolen
Rättsområden
Tvist mellan enskilda, Övrig arbetsrätt, Avtalsrätt