Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Dispens men inte riktvärdesvillkor för Preemraff Lysekil

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Tillståndsfrågor, Naturskydd, Föroreningar, avfall och miljöskador