Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Dom om biometrisk närvarokontroll av gymnasieelever står fast

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Skola och utbildning, Personuppgifter och integritet, Ordning och säkerhet, Konstitutionell rätt, Förvaltningsrätt, IT-rätt