Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Domaren intervjuas om andrahandsuthyrning vid sjunkande bostadspriser

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Associationsrätt - aktiebolagsrätt, Associationsrätt - övrig, Avtalsrätt, Företagshemligheter, IT-rätt, Insolvensrätt, Konkurrensrätt, Kredit, finans- och bankrätt, Köprätt, Sakrätt, Utsökningsrätt, Värdepappersrätt, Övrig affärsjuridik, A-kassa, pension m.m., Anställning, uppsägning och avskedande, Arbetsmiljö, Diskriminering i arbetslivet, HR, Kollektivavtal, Ledighet och frånvaro, Legitimations- och disciplinärenden, Medbestämmande, Övrig arbetsrätt, Compliance - finansiella bolag, Compliance - försäkring, Compliance - hållbarhet, Compliance - icke-finansiella bolag, Compliance - konsumentskydd, Compliance - övrigt, Europakonventionen, Europeiskt medborgarskap, Fri rörlighet, Institutionell rätt, Övrig europeisk rätt, Adoption och föräldraskap, Arv, gåva och testamente, Bodelning, Underhåll, Vårdnad, umgänge och boende, Äktenskap och samboende, Övrig familjerätt, Entreprenadrätt, Expropriation, Fastighetsbildning, Fastighetsköp, Fastighetsmäkleri, Plan- och byggnadsfrågor, Sanitet, ventilation m.m., Servitut och ledningsrätt, Övrig fastighetsjuridik, Marknadsrätt, Mönster- och designrätt, Patenträtt, Upphovsrätt, Varumärkesrätt, Övrig immaterial- och marknadsrätt, Folkrätt, Försvar, konflikt och terrorism, Mänskliga rättigheter, Övrig internationell rätt, Förvar, Svenskt medborgarskap, Uppehållstillstånd på grund av anknytning, Uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov, Uppehållstillstånd på grund av ömmande omständigheter, Utlämning på grund av brott, Utvisning på grund av brott, Övrig migrationsrätt, Buller, Djur- och växtskydd, Energirätt, Föroreningar, avfall och miljöskador, Genteknik, kemiska produkter och biotekniska organismer, Jakt och fiske, Jordbruk och skogsbruk, Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Naturskydd, Tillståndsfrågor, Täkt- och vattenverksamhet, VA, Övrig miljörätt, Arrende, Bostadshyra - förlängning, Bostadshyra - hyresnivå, Bostadshyra - underhåll och renovering, Bostadshyra - överlåtelse och andrahandsuthyrning, Bostadsrätt, Lokalhyra, Övrig nyttjanderätt, Djurhållning, Folkbokföring, namnfrågor m.m., Förvaltningsrätt, God man och förvaltare, Hälso- och sjukvårdsrätt, Infrastruktur, Kommunalrätt, Konstitutionell rätt, Kriminalvård, Kultur, idrott och fritid, Kyrkorätt, Offentlig ekonomi, Offentlig upphandling, Offentlighet och sekretess, Ordning och säkerhet, Personuppgifter och integritet, Sjö- och transporträtt, Skola och utbildning, Socialförsäkring, Socialrätt, Tillstånd och tillsyn, Trafik och fordon, Tryck- och yttrandefrihet, Tullrätt, Tvångsvård m.m., Övrig offentlig rätt, Civilprocess, Förvaltningsprocess, Internationell privat- och processrätt, Migrationsprocess, Skatteprocess, Skiljeprocess, Straffprocess, Advokat, Domare, Polis, Åklagare, Försäkringsrätt, Skadeståndsrätt, Övrig skadestånds- och försäkringsrätt, Deklaration och förfarande, Fastighetsbeskattning, Fåmansbolag, Inkomstskatt - företag, Inkomstskatt - individ, Internationell beskattning, Mervärdesskatt, Revision och granskning, Skatteflykt, Skattetillägg, Sociala avgifter, Tullärenden, punktskatter m.m., Övrig skatterätt, Arbetsmiljöbrott, Brott mot person, Brott mot samhället, Egendomsbrott, Ekobrott, Miljöbrott, Narkotikabrott, Påföljd, Trafikbrott, Tull- och smugglingsbrott, Övrig straffrätt, Diskriminering, Konsumenträtt, Tvist mellan enskilda