Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Ekonomiskt arbetsgivarbegrepp – förändrade skatteregler vid tillfälligt arbete i Sverige

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2019/20:190
Avsändare
Finansdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Sociala avgifter, Revision och granskning, Internationell beskattning, Inkomstskatt - individ, Deklaration och förfarande, Offentlig ekonomi, Övrig internationell rätt, Fri rörlighet, Övrig arbetsrätt, Anställning, uppsägning och avskedande