Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Ett särskilt straffansvar för samröre med en terroristorganisation

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2019/20:36
Avsändare
Justitiedepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Påföljd, Brott mot samhället, Straffprocess, Konflikt och terrorism

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).