Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Ett särskilt straffansvar för samröre med en terroristorganisation

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2019/20:36
Avsändare
Justitiedepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Påföljd, Brott mot samhället, Straffprocess, Konflikt och terrorism