Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Exfru har rätt till 8000 i månaden enligt avtal trots separation

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Tvist mellan enskilda, Äktenskap och samboende