Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Fastighetsägare förlorar tvist efter avbrutet entreprenadprojekt

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Övrig fastighetsjuridik, Entreprenadrätt, Kredit, finans- och bankrätt, Avtalsrätt