Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Fastighetsbolag förlorar hisstvist – felen reklamerades inte i tid

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Övrig fastighetsjuridik, Entreprenadrätt, Köprätt, Avtalsrätt