Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Fastställelsetalan rörande samfällighet nekas

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Tvist mellan enskilda, Servitut och ledningsrätt