Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Fel av riksdagen förkasta anbud i elupphandling

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Offentlig upphandling, Köprätt, Avtalsrätt