Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Felparkerande juristbyrå betalningsskyldig

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Tvist mellan enskilda, Trafik och fordon