Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Flygbolag kompensationsskyldigt trots omständigheter utanför dess kontroll

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Tvist mellan enskilda, Konsumenträtt, Trafik och fordon, Övrig europeisk rätt