Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2021:565
Omnämnda SFS
2007:1030, 1999:678, 2012:990, 2016:1231, 2012:210, 2012:237, 2004:865, 2019:382
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Socialförsäkring, Förvaltningsrätt, Fri rörlighet, Arbetsmiljö, Anställning, uppsägning och avskedande, A-kassa, pension m.m.