Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (1982:117) om underrättelse till Inspektionen för vård och omsorg och Socialstyrelsen om domar i vissa brottmål

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2021:1044
Omnämnda SFS
1982:117, 2010:659, 1951:649, 1968:64, 1982:316, 1991:1969, 1992:860, 1999:42, 2000:1225, 2003:148, 2014:406, 2013:178, 2014:410
Rättsområden
Brott mot samhället, Brott mot person, Socialrätt, Hälso- och sjukvårdsrätt, Mänskliga rättigheter, Försvar, konflikt och terrorism, Folkrätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig