Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (1997:909) om handläggning av ärenden om statliga tjänstepensionsförmåner

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:1030
Omnämnda SFS
1997:909, 2010:555
Rättsområden
Kommunalrätt, Anställning, uppsägning och avskedande, A-kassa, pension m.m.