Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2024:155
Omnämnda SFS
1998:1252, 2007:845, 2007:849, 1992:1226
Rättsområden
VA, Övrig miljörätt, Djur- och växtskydd

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig