Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2023:807
Omnämnda SFS
2001:588, 2001:181, 1994:1776, 2016:1067, 2018:696, 2022:155, 2022:156, 2003:1023, 2022:1739
Rättsområden
Genteknik, kemiska produkter och biotekniska organismer, Deklaration och förfarande, Energirätt, Konsumenträtt, Personuppgifter och integritet, Tullärenden, punktskatter m.m.

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig