Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2005:811) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, landsting, kommunalförbund och samordningsförbund

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:1050
Omnämnda SFS
2005:811, 2005:807, 2012:388
Rättsområden
Mervärdesskatt, Offentlig ekonomi, Kommunalrätt