Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2007:185) om producentansvar för bilar

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:700
Omnämnda SFS
2007:185, 2007:18, 2011:13, 1998:940, 2010:347, 2011:45
Rättsområden
Compliance - hållbarhet, Trafik och fordon, Tillstånd och tillsyn, Förvaltningsrätt, Föroreningar, avfall och miljöskador, Fri rörlighet