Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2012:144) om statsbidrag för kompetensutveckling av lärare i yrkesämnen

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:462
Omnämnda SFS
2012:144
Rättsområden
Offentlig ekonomi, Tillstånd och tillsyn, Skola och utbildning, Kommunalrätt, Förvaltningsrätt, Legitimations- och disciplinärenden