Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2012:848) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:564
Omnämnda SFS
2012:848, 2020:434
Rättsområden
Deklaration och förfarande, Tillstånd och tillsyn, Fri rörlighet