Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2013:587) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2021:111
Omnämnda SFS
2013:587, 2013:561, 2019:619
Rättsområden
Revision och granskning, Tillstånd och tillsyn, Förvaltningsrätt, Fri rörlighet, Compliance - icke-finansiella bolag, Compliance - finansiella bolag, Värdepappersrätt, Kredit, finans- och bankrätt