Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2018:195) om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2021:413
Omnämnda SFS
2018:195, 2017:1201, 2010:598
Rättsområden
Tullärenden, punktskatter m.m., Trafik och fordon, Sjö- och transporträtt, Infrastruktur, Föroreningar, avfall och miljöskador, Energirätt, Fri rörlighet