Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2018:49) om statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:1286
Omnämnda SFS
2018:49
Rättsområden
Skola och utbildning, Offentlig ekonomi