Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2019:551) om statsbidrag för anställning av lärarassistenter

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:1284
Omnämnda SFS
2019:551
Rättsområden
Skola och utbildning, Offentlig ekonomi, Övrig arbetsrätt