Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:1312
Omnämnda SFS
2000:655
Rättsområden
Skola och utbildning, Offentlig ekonomi